Umelecká rada

Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

predseda umeleckej rady

Mgr. art. Daniel Straka, ArtD.

vedúci oddelenia pre hudobno-dramatické umenie

Mgr. art. Miroslav Morochovič 

vedúci oddelenia pre odbor tanec

Mgr. art. Katarína Nováková

vedúci oddelenia pre dychové a bicie nástroje

Mgr. František Biroš

vedúci oddelenia pre odbor spev

Mgr. art. Jana Višňovská

vedúca oddelenia pre klávesové nástroje

Mgr. art. Oleksandr Trush

vedúci oddelenia povinného klavíra

Mgr. Peter Uher

vedúci oddelenia pre strunové nástroje

Mgr. art. Igor Orgován

vedúci oddelenia pre sláčikové nástroje