Umelecká rada

Mgr. Katarína Staneková

predsedníčka umeleckej rady

PaedDr. Viliam Stanek

riaditeľ školy

Mgr. art. Katarína Nováková

vedúci oddelenia pre dychové a bicie nástroje

Mgr.art. Miroslav Morochovič 

vedúci oddelenia pre odbor tanec

Mgr. František Biroš

vedúci oddelenia pre odbor spev

Mgr. art. Oleksandr Trush

vedúci oddelenia pre klávesové nástroje

Mgr. Peter Uher

vedúci oddelenia pre strunové nástroje

Mgr. art. Jaroslava Sisáková

vedúca oddelenia pre hudobno-dramatické umenie