Umelecká rada

PaedDr. Viliam Stanek

predseda umeleckej rady

Mgr. art. Katarína Nováková

vedúci oddelenia pre dychové a bicie nástroje

Mgr.art. Miroslav Morochovič 

vedúci oddelenia pre odbor tanec

Mgr. František Biroš

vedúci oddelenia pre odbor spev

Mgr. art. Oleksandr Trush

vedúci oddelenia pre klávesové nástroje

Mgr. Peter Uher

vedúci oddelenia pre strunové nástroje

Mgr. art. Jaroslava Sisáková

vedúca oddelenia pre hudobno-dramatické umenie