Spev
Túžiš po kariére operného alebo populárneho speváka/speváčky? Máš hlas, ktorý je niečím výnimočný? Začni študovať operný spev na našej škole!

  • Môžeš si vybrať medzi štúdiom klasického alebo populárneho spevu.
  • Naši pedagógovia ťa naučia správnu dychovú a hlasovú techniku na základe technických cvičení. Študijným materiálom ti budú ľudové a operné piesne, koncertné alebo oratoriálne árie rôznych štýlových období, šansón, jazzové štandardy, či muzikálové a populárne piesne. Šesťročné štúdium končí absolventským výkonom, po ktorom dostaneš titul DiS.art. (diplomovaný umelec), ktorý ťa oprávňuje vyučovať na základných umeleckých školách.
  • Počas štúdia získaš schopnosť na vyššej odbornej úrovni podať profesionálny umelecký výkon, schopnosť aplikovať získané vedomosti a schopnosti v profesionálnej praxi či už ako sólista alebo ako člen umeleckých telies. Po skončení štúdia budeš pripravený na vysokoškolské štúdium a na rozširovanie svojho odborného umeleckého a umelecko-pedagogického vzdelávania.

Mgr. art. Elena Kušnierová

spev - operný, neoperný

Mgr. Anna Maruškaničová

spev - operný, neoperný, operné herectvo

Mgr. Slávka Kovalíková

operný spev

Mgr. František Biroš

spev - operný, neoperný