Herectvo / Muzikál
Pozývame Ťa do sveta hereckej tvorby. Pokiaľ disponuješ výrazným hereckým, speváckym a tanečným talentom tak naši učitelia zabezpečia, aby si svoj ho naplno rozvíjal.

  • Vyučovanie v odboroch hudobno-dramatické umenie a muzikál speje k organickému prepojeniu herectva, spevu a pohybu. Šesťročné štúdium končí absolventským výkonom, po ktorom dostaneš titul DiS.art. (diplomovaný umelec).
  • Tvoje uplatnenie má široký rozmer. Môžes sa stať členom činoherného, muzikálového alebo bábkového divadla na slovensku, ale aj v zahraničí. Svoje schopnosti môžeš rozvíjať na vysokých školách nie len umeleckého zamerania. Titul, ktorý získaš úspešným ukončením šiesteho ročníka ťa oprávňuje vyučovať spev, tanec alebo herectvo na základnej umeleckej škole. 

Pedagógovia herectva


Mgr.art. Jaroslava Sisáková
Mgr.art. Marica Harčariková
Mgr.art. Jevgenij Libezňuk
Mgr.art. Marián Marko
Mgr.art. Michal Novodomský

Pedagógovia spevu


Mgr. art. Elena Kušnierová
Mgr.art. Silvia Stenchláková ArtD.
Mgr. František Biroš
Mgr. Anna Turáková

Pedagógovia tanca


Mgr. art. Miroslav Morochovič
Mgr. art. Oleksandr Kulikov