Program
Najbližšie uvádzame

Február 2020

štvrtok | 6.2.2020 | 18:00 | ArtScena SKDK 

KLAVÍRNY KONCERT ELINA IVANOVA 


štvrtok | 13.2.2020 | 18:00 | ArtScena SKDK 

KONCERT ŠTUDENTOV DYCHOVÉHO ODDELENIA 


štvrtok | 20.2.2020 | 18:00 | ArtScena SKDK 

ŽIVOT UMELCA 


štvrtok | 27.2.2020 | 18:00 | ArtScena SKDK 

HUDOBNO-SPEVÁCKY VEČER