Program
Najbližšie uvádzame

Opatrenia zamerané na zníženie rizika infikovania sa koronavírusom sa dotkli aj nášho multižánrového priestoru - ArtScéna. Nakoľko ArtScéna sa nachádza na pôde školy, podlieha tak nariadeniam tzv. SEMAFÓRU PRE ŠKOLY, kde sa uvádza, že do budovy a priestorov školy majú zákaz vstupovať rodičia aj verejnosť. Z tohto dôvodu naše produkcie pre mesiac september sú zrušené a pre mesiac október budú uvádzané bez verejnosti - iba pre našich študentov. Ak sa čokoľvek na tomto opatrení zmení verte nám, že Vás v priestoroch našej ArtScény radi privítame.

Buďte s nami ONLINE! 

Každú produkciu budeme naživo vysielať a tak sa s vami spojíme "virtuálne".

SPOLU TO ZVLÁDNEME!

September 2020


streda | 16.9.2020 | 18:00 | ArtScéna SKDK 

Korona, nekorona ... /komponovaný umelecký večer/  ZRUŠENÉ

streda | 23.9.2020 | 18:00 | ArtScéna SKDK 

A dnes agres /Internet, mobily, médiá, bulvár... Doba je zrýchlená, komunikácia heslovitá, manipulácia cielená a všetko plné nezmyselnej agresivity. Réžia: Marica Harčaríková, Hrajú:študenti 3. ročníka HDU/ ZRUŠENÉ


streda | 30.9.2020 | 18:00 | ArtScéna SKDK 

Vo mne /Tanečno-dramatické predstavenie študentov SKDK Prešov. Čo sa deje s jednotlivcom, keď naňho padá svet a on je na to sám? Keď prichádza problém za problémom a on si musí zvoliť. A čo v prípade, keď on je ona? Choreografia: Oleksandr Kulikov, Réžia: Michal Novodomský/ ZRUŠENÉ