Kalendár
Čo nás čaká a neminie :)

12.11.2018

Interpretačný seminár

9.45, 16.00 hod.

16.11.2018

Deň otvorených dverí

9.00 hod.

17.11.2018

Noc divadiel

20.11.2018

Štvrťročná klasifikačná porada

9.00 hod.

21.11.2018

Interpretačný seminár

16.00 hod.

22.11.2018

Interpretačný seminár

9.45 hod.

24.11.2018

Konzultácie pre študentov s IUP

27.- 29.11.2018

Medzinárodný festival konzervatórií

10.12.2018

Interpretačný seminár

9.45 hod.

13.12.2018

Interpretačný seminár

16.00 hod.

15.12.2018

Konzultácie pre študentov s IUP

19.12.2018

Polročné komisionálne skúšky - odbor tanec

20.12.2018

Vianočný koncert

18.30 hod.

15.01.2019

Interpretačný seminár

9.45, 16.00 hod.

19.01.2019

Konzultácie pre študentov s IUP

21.- 25.01.2019

Polročné komisionálne skúšky

28.01.2019

Polročná klasifikačná porada

9.00 hod.