Kalendár
Čo nás čaká a neminie :)

27.09.2019

Pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ

9:00h.

8.10.2019

Workshop - Altamiro Bernardes, dirigent z Brazílie

10:00h.

10.10.2019

Pravidlá náhody - verejné predstavenie

18:30h.

11.- 14.10.2019

Medzinárodný festival V Ivanofrankovsku

16.10.2019

Rodičovské združenie

17:00h.

23.- 27.10.2019

Zájazd do Paríža/ stužkovanie 4.A

25.10.2019

Workshop - Miriam Bayle/spev

10:00h.

12.11.2019

Štvrťročná klasifikačná porada

8:30h.

15.11.2019

DOD I.

9:00h.

16.11.2019

Noc divadiel

16.- 17.12.2019

Polročné komisionálne skúšky z tanca/odbor tanec, hdu/

20.12.2019

Vianočný koncert

18:30h.

20.- 23.1.2020

Polročné komisionálne skúšky

28.1.2020

Polročná klasifikačná porada

8:30h.