Kalendár
Čo nás čaká a neminie :)

09.05.2018

záverečné komisionálne skúšky pre 4. roč.

15. - 16. 5.2018

PČ OZ MS 2018

17.5.2018

záverečné komisionálne skúšky pre 6. roč.

18.05.2018

Interpretačný seminár

9.45 hod.

19.05.2018

Vyučovanie IUP

21.05.2018

Interpretačný seminár

16.00 hod.

21. - 25. 5.2018

akademický týždeň pre 4. ročník

22. - 23. 5.2018

PČ OZ AS 2018

23.5.2018

Absolventský koncert  - K. Keselica,

S. Rusnáková, M. Trojanovičová                             

18.30 hod.

Giraltovce

24.5.2018

Absolventský koncert - Lucia Novotná, Michaela Kubicová

18.30 hod.

ArtScena SKDK

29. - 30. 5.2018

ÚFIČ a TČOZ MS 2018

31.5.2018

Absolvenstký koncert - A.Ferková, M. Nagypálová,

I. Krajňáková, I. Tomášková

18.30 hod.

ArtScena SKDK

28. - 1. 6.2018

akademický týždeň pre 6. ročník

06. - 7. 6.2018

TČ OZ AS 2018 a obhajoba ZAP

12. 6. 2018

Interpretačný seminár

10.35 hod.

13.06.2018

Interpretačný seminár

16.00 hod.

15.06.2018

Slávnostné vyradenie absolventov

16.06.2018

Vyučovanie IUP

19.06.2018

2. kolo prijímacích skúšok

18. - 20. 6. 2018

záverečné komisionálne skúšky pre nekončiace ročníky