Kalendár
Čo nás čaká a neminie :)

27.09.2019

Pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ

9:00h.

8.10.2019

Workshop - Altamiro Bernardes, dirigent z Brazílie

10:00h.

10.10.2019

Pravidlá náhody - verejné predstavenie

18:30h.

11.- 14.10.2019

Medzinárodný festival V Ivanofrankovsk

16.10.2019

Rodičovské združenie

17:00h.

23.- 27.10.2019

Zájazd do Paríža/ stužkovanie 4.A

25.10.2019

Workshop - Miriam Bayle/spev

10:00h.

12.11.2019

Štvrťročná klasifikačná porada

8:30h.

15.11.2019

Deň otvorených dverí I.

9:00h.

16.11.2019

Noc divadiel /ArtScena SKDK

od 16:00h.

17.11.2019

Koncert AMC trio a Eric Marienthal  / Trója Lipany

20.11.2019

Vo mne - tanečno-dramatické predstavenie pre ZUŠ Giraltovce

18:30h.

21.11.2019

Vo mne - tanečno-dramatické predstavenie / verejné predstavenie

18:30h.

25.11.2019

Konkurz II. do projektu Piesne Karola Duchoňa

11:00h.

26.11.2019

Hudobno-poetické pásmo venované Roku M.R.Štefánika/ŠDKE

27.- 30.11.2019

Festival PAN/3.roč.

28.11.2019

Hosťujúce predstavenie Osamelý západ/SKDK Topoľčany / ArtScena SKDK

18:30h.

29.11.2019

Súťaž Blue Note- Nitra

05.12.2019

Adventný koncert / ArtScena SKDK

18:30h.

16.- 17.12.2019

Polročné komisionálne skúšky z tanca/odbor tanec, hdu/

19.12.2019

Vianočný koncert/ ArtScena SKDK

18:30h.

20.- 23.1.2020

Polročné komisionálne skúšky

28.1.2020

Polročná klasifikačná porada

8:30h.