Kalendár
Čo nás čaká a neminie :)

15.02.2019

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

9.00 hod.

12.03.2019

EČ a PFIČ MS 2019 zo SJL

13.03.2019

EČ a PFIČ MS 2019 z ANJ

10.04.2019

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

25.04.2019

Rodičovské združenie, pedagogická porada

30.04.2019

Posledný termín odovzdania absolventských prác

07.- 08.05.2019

Záverečné komisionálne skúšky - 4.roč.

14.- 16.05.2019

Praktické maturity

16.05.2019

Záverečné komisionálne skúšky - 6.roč.

20.- 24.05.2019

Akademický týždeň - 4.roč.

23.- 24.05.2019

Praktické absolventské skúšky

27.- 29.05.2019

Teoretická časť maturitných skúšok

27.- 31.05.2019

Akademický týždeň - 6.roč.

04.- 05.06.2019

Teoretická časť absolventských skúšok

18.- 21.06.2019

Záverečné komis. skúšky pre nekončiace ročníky

24.06.2019

Klasifikačná porada