Kalendár
Čo nás čaká a neminie :)

13.03.2018

EČ a PFIČ MS 2018 zo SJL

14.03.2018

EČ a PFIČ MS 2018 z ANJ

20.03.2018

Interpretačný seminár

10.35 hod.

21.03.2018

Interpretačný seminár

16.00 hod.

24.03.2018

Vyučovanie IUP

27.03.2018

1. kolo prijímacích skúšok

21.04.2018

Vyučovanie IUP

24.04.2018

Interpretačný seminár

10.35 hod.

26.04.2018

Interpretačný seminár

16.00 hod.

30.04.2018

posledný termín odovzdania ZAP

07.05.2018

záverečné komisionálne skúšky pre 4. roč.

14. - 15. 5.2018

PČ OZ MS 2018

18.05.2018

Interpretačný seminár

9.45 hod.

19.05.2018

Vyučovanie IUP

21.05.2018

Interpretačný seminár

16.00 hod.

21. - 25. 5.2018

akademický týždeň pre 4. ročník

29. - 30. 5.2018

ÚFIČ a TČOZ MS 2018

17.05.2018

záverečné komisionálne skúšky pre 6. roč.

22. - 23. 5.2018

PČ OZ AS 2018

28. - 1. 6.2018

akademický týždeň pre 6. ročník

06. - 7. 6.2018

TČ OZ AS 2018 a obhajoba ZAP

12. 6. 2018

Interpretačný seminár

10.35 hod.

13.06.2018

Interpretačný seminár

16.00 hod.

15.06.2018

Slávnostné vyradenie absolventov

16.06.2018

Vyučovanie IUP

19.06.2018

2. kolo prijímacích skúšok

18. - 20. 6. 2018

záverečné komisionálne skúšky pre nekončiace ročníky