Strunové oddelenie

Mgr. art. Jozef Bikár

hlavný odbor štúdia Hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy

Mgr. art. Igor Orgován

hlavný odbor štúdia Hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, komorná hra, fyziológia a hygiena hracieho aparátu, metodika hlavného odboru štúdia, didaktika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, rozbor umeleckých diel, interpretačný seminár

Mgr. Peter Uher

Hlavný odbor štúdia Hra na gitare,  pedagogika hlavného odboru štúdia,  hra notového zápisu bez prípravy,  fyziológia a hygiena hracieho aparátu,  informatika v umen, hra na elektrickej gitare

Mgr. art. Erik Chrzan

hlavný odbor štúdia Hra na gitare, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, komorná hra

Branislav Valanský, DIS.art.

hlavný odbor štúdia Hra na kontrabas,  pedagogika hlavného odboru štúdia,  hra notového zápisu bez prípravy,  fyziológia a hygiena hracieho aparátu,  komorná hra, hra na basovej gitare

Mgr. Matej Lacko

hlavný odbor štúdia Hra na cimbale, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, komorná hra, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, rozbor umeleckých diel, metodika hlavného odboru štúdia, didaktika hlavného odboru štúdia