Hudobno-dramatické oddelenie

Mgr. art. Jaroslava Sisáková

herecká tvorba, pedagogika hlavného odboru štúdia, metodika hlavného odboru štúdia,  didaktika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, práca pred kamerou a mikrofónom, javisková reč (spev), základy herectva (spev)

Mgr. art. Marica Harčariková

herecká tvorba, pedagogika hlavného odboru štúdia, pantomíma, javisková reč, umelecký prednes

Mgr. art. Jevgenij Libezňuk

herecká tvorba, pedagogika hlavného odboru štúdia

Mgr. art. Marián Marko

herecká tvorba, pedagogika hlavného odboru štúdia

Mgr. art. Daniel Straka

javiskový pohyb, javisková reč, moderovanie

Mgr. art. Michal Novodomský

herecká tvorba, pedagogika hlavného odboru štúdia, javisková reč, umelecký prednes

PaedDr. Mária Kuderjava

umelecký prednes