Tanečné oddelenie

Mgr. art. Miroslav Morochovič

ľudový tanec, charakterový tanec, umelecká prax ĽTA,  metodika výučby tanca,  pedagogický seminár,  didaktika tanca

Mgr. art. Iryna Morochovičová

klasický tanec

Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

tanec s partnerom, umelecká prax KTA, fyziológia a hygiena pohybového aparátu, teória a metodika tanca, metodika výučby tanca, rozbor umeleckých diel

Mgr. art. Oleksandr Kulikov

klasický, moderný tanec,  umelecká prax MTA,  pohybová výchova

Mgr. art. Branislav Ilečko

moderný tanec