Spevácke oddelenie

Mgr. art. Elena Kušnierová

neoperný spev, šansón, fyziológia a hygiena hlasového aparátu,  hlavný odbor štúdia Spev,  pedagogika hlavného odboru štúdia

Mgr. Anna Maruškaničová

operný spev, pedagogika hlavného odboru štúdia ,  spev notového zápisu bez prípravy, operné herectvo, neoperný spev, dejiny a literatúra hl.odboru štúdia, rozbor umeleckých diel,  interpretačný seminár- operný spev

Bc. Radovan Moznich

neoperný spev, hlavný odbor štúdia Spev, pedagogika hlavného odboru štúdia, šansón

Mgr. František Biroš

neoperný spev, hlavný odbor štúdia Spev, pedagogika hlavného odboru štúdia, šansón

Mgr. Anna Turáková

neoperný spev, šansón

Mgr. art. Veronika Rabadová

neoperný spev