Oddelenie dychových a bicích nástrojov

Mgr. art. Katarína Nováková

Hlavný odbor štúdia Hra na flaute, pedagogika hlavného odboru štúdia , hra notového zápisu bez prípravy , fyziológia a hygiena hracieho aparátu, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia,  rozbor umeleckých diel , interpretačný seminár, komorná hra, hra na príbuznom nástroji

Mgr. art. Veronika Pillárová

Hlavný odbor štúdia Hra na saxofóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, komorná hra,  hra notového zápisu bez prípravy,  hra na príbuznom nástroji,  výroba a úprava plátkov,  dejiny a literatúra hl.odboru štúdia, rozbor umeleckých diel, metodika hlavného odb.štúdia, didaktika hlavného odb.štúdia,  fyziológia a hygiena hracieho aparátu

Mgr. Ján Bak

Hlavný odbor štúdia Hra na klarinete, pedagogika hlavného odboru štúdia, fyziológia a hygiena hracieho aparátu

PaedDr. Viliam Stanek, PhD.

Hlavný odbor štúdia Hra na bicích nástrojoch, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, hra v súbore, hra v symfonickom orchestri, interpretačný seminár

Jozef Zima, DiS.art.

Hlavný odbor štúdia Hra na bicích nástrojoch, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, komorná hra, fyziológia a hygiena hracieho aparátu, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, rozbor umeleckých diel, metodika hlavného odboru štúdia, didaktika hlavného odboru štúdia