Harmonogram polročných kom.skúšok

10.01.2019

Tu nájdete harmonogram polročných komisionálnych skúšok.