Korepetície

Doc. Mgr. art. Ľjubov Gunder

korepetuje operný spev a husle

PaedDr. Dana Bejdová

korepetuje operný spev

PaedDr. Peter Adamkovič

korepetuje neoperný spev

Mgr.art. Stanislav Mirossay, ArtD.

korepetuje husle

Mgr. art. Oleksandr Trush

korepetuje flautu, saxofón, ľudový a klasický tanec, operný spev

Dionýz Zsiga, Dis.art.

korepetuje neoperný spev

Danica Verčimáková, Dis.art.

korepetuje klasický tanec

Arpád Farkaš, Dis.art.

korepetuje neoperný spev