Klavírne a akordeónové oddelenie

doc.Mgr.art. Ljubov Gunder

hlavný odbor štúdia Hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na klavíri

Mgr. art. Ľubica Kistyová,PhD.

hlavný odbor štúdia Hra na klavíri, pedagogika hl. odboru štúdia, komorná hra, hra na klavíri, metodika hlavného odboru štúdia, didaktika hlavného odboru štúdia,  hra notového zápisu bez prípravy,  dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, rozbor umeleckých diela,  interpretačný seminár,  fyziológia a hygiena hracieho aparátu,  prax v klavírnom sprievode

Mgr.art. Stanislav Mirossay, ArtD.

hlavný odbor štúdia Hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na klavíri,  prax v klavírnom sprievode,  hra notového zápisu bez prípravy

Mgr. art. Dagmar Duždová

hlavný odbor štúdia Hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, komorná hra, hra notového zápisu bez prípravy, prax v klavírnom sprievode

Mgr. art. Jana Višňovská

hlavný odbor štúdia Hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, komorná hra, hra notového zápisu bez prípravy, prax v klavírnom sprievode

Iveta Zajacová, Dis.art.

hra na klavíri, hra na príbuznom nástroji

Danica Verčimáková, Dis.art.

hlavný odbor štúdia Hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, prax v klavírnom sprievode

Mgr. Peter Zajac

hlavný odbor štúdia Hra na akordeóne,  pedagogika hlavného odboru štúdia,  hra notového zápisu bez prípravy,  komorná hra,  metodika hlavného odboru štúdia, didaktika hlavného odboru štúdia,  dejiny a literatúra hlavného od.štúdia, rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia

Mgr. Marián Cuprišin

hlavný odbor štúdia Hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, komorná hra, interpretačný seminár

PaedDr. Jaroslav Doležal

hlavný odbor štúdia dirigovanie, skladba, inštrumentácia a aranžovanie skladieb, hra na klavíri

PaedDr. Dana Bejdová

hra na klavíri, hra na príbuznom nástroji, korepetície a štúdium programu

Mgr.art. Oleksandr Trush

hlavný odbor štúdia Hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na klavíri

Arpád Farkaš, Dis. art.

špecializácia populárna hudba - hlavný odbor štúdia Hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na klavíri

PaedDr. Peter Adamkovič

špecializácia populárna hudba - hlavný odbor štúdia Hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia

Dionýz Zsiga, Dis.art.

hra na klavíri

Mgr. Ľubomír Cvanciger

hra na klavíri