Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Prešov
študuj umenie podľa najmodernejších trendov

Dôležité informácie

 PRERUŠENIE VYUČOVANIA

Úrad verejného zdravotníctva rozhodol, že školy ostanú zatvorené do odvolania.

Akonáhle Úrad verejného zdravotníctva rozhodne o otvorení škôl, budeme o tom informovať.

KOREŠPONDENČNÉ VYUČOVANIE

Samoštúdium žiakov je zabezpečené podľa podmienok a možností prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

ZADANIA A ÚLOHY SÚ ROZPOSIELANÉ ŠTUDENTOM CEZ EDU-page

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Prijímačky sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, resp. do dvoch týždňov od otvorenia škôl.


MATURITA 2019/2020

Externé maturity a písomná časť internej maturity sa rušia.
Termín interných maturít bude do 30. júna podľa vývinu situácie.


Aktuality a novinky zo školy

O nás

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša je hudobné a dramatické konzervatórium, ktoré poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje študentov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.

Spolupráca s Egressy Béni - Vienna Konservatorium Budapest 

Spoluprácou Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša a Egressy Béni - Wienna Konservatorium Budapest sa pre nadaných študentov otvára jedinečná možnosť študovať na európskej úrovni a presadiť sa nielen na Slovensku, ale zaradiť sa medzi európsku a svetovú špičku. 

viac o programe čítaj tu