Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Prešov
študuj umenie podľa najmodernejších trendov

O nás

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša je hudobné a dramatické konzervatórium, ktoré poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje študentov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.

Spolupráca s Egressy Béni - Vienna Konservatorium Budapest 

Spoluprácou Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša a Egressy Béni - Wienna Konservatorium Budapest sa pre nadaných študentov otvára jedinečná možnosť študovať na európskej úrovni a presadiť sa nielen na Slovensku, ale zaradiť sa medzi európsku a svetovú špičku. 

viac o programe čítaj tu